ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ο ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ

Κι΄ἅγιον Γεώργιω Κουδουνᾶν, ὠνόμασαν τό ἄλλο,

Μοναστηράκι νιόκτιστον, βουνό ξηρό, μεγάλο.

Κουράζετ’ ὅποιος αν’αβῇ, ὃμως δεν μετανιόνει,

τό θῶρός του εὐρύχωρον, τούς κόπους του πληρώνει

  Continue reading “ΑΗ ΓΙΩΡΓΗΣ, Ο ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ”

O ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ . ΜΕΤΑ ;

Μετά την πτώση της Τροίας, νικητές και νικημένοι, Αχαιοί, Τρώες και εκατέρωθεν σύμμαχοι μονοιασμένοι πλέον επιδίδονται σε μία δεύτερη, ακόμη πιο τολμηρή περιπέτεια. Άλλοι για να κατακτήσουν νέες περιοχές, άλλοι για να αποκτήσουν μεγαλύτερη δόξα με την ληστεία και την πειρατεία, που ήταν και ότι πιο ευγενές και ανδρείο την εποχή εκείνη, όπως αναφέρει κι ο  Όμηρος, και τέλος άλλοι για να βρουν μίαν άλλη φιλόξενη πατρίδα.

Continue reading “O ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ . ΜΕΤΑ ;”